Aansprakelijkstelling door belastingdienst

Aansprakelijkstelling door belastingdienst, maak tijdig bezwaar

Een aansprakelijkstelling door de belastingdienst kan zeer grote financiële gevolgen hebben voor uw onderneming. Het is belangrijk dat u uw bezwaartermijn veilig stelt en deskundig advies inwint.

Indien u door de belastingdienst aansprakelijk bent gesteld en u advies wilt inwinnen, neem dan contact op met: b.randag@valkenpoort.nl

Maak tijdig bezwaar

De belastingdienst kan een prive persoon, een eenmanszaak of een BV aansprakelijk stellen voor de belastingschulden van een andere onderneming of lichaam. De meest voorkomende gevallen van aansprakelijkheid voor de schulden van een andere onderneming of ander lichaam zijn de inlenersaansprakelijkheid, de ketenaansprakelijkheid en de bestuurdersaansprakelijkheid. De belastingdienst zal u in dit geval een aansprakelijkstelling toezenden. Tegen deze aansprakelijkstelling dient binnen 6 weken na dagtekening van de aansprakelijkstelling bezwaar te worden aangetekend.

Richt het bezwaar zowel tegen de aansprakelijkheid zelf als tegen de hoogte van de aanslag

Behalve dat u bezwaar maakt tegen de aansprakelijkstelling is het vaak nog belangrijker dat bezwaar wordt gemaakt tegen de hoogte van de aanslagen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. U kunt beide bezwaren in een bezwaarschrift opnemen. Vaak wordt u aansprakelijk gesteld voor aanslagen waartegen de ondernemer die de aanslagen aangaat, geen bezwaar heeft ingediend of een slecht gemotiveerd bezwaar heeft ingediend. Indien de hoogte van de aanslagen niet wordt betwist draait u vervolgens op voor aanslagen die vanwege het ontbreken van een deugdelijk bezwaar eigenlijk niet tot een correct bedrag zijn vastgesteld.

Vraag informatie op bij de belastingdienst en eventueel bij de curator

Teneinde het bezwaar deugdelijk te kunnen motiveren is het zaak dat u zoveel mogelijk informatie bij de belastingdienst opvraagt. Indien het bedrijf inmiddels falliet is, kan het ook zinvol zijn om bij de curator gegevens op te vragen, of deze te benaderen om de administratie te mogen inzien.