Voorkomen van inlenersaansprakelijkheid door gebruik gecertificeerde uitzendbureaus

Voorkomen van inlenersaansprakelijkheid door gebruik van gecertificeerde uitzendbureaus

Het voorkomen van inlenersaansprakelijkheid door gebruik van gecertificeerde uitzenbureaus is mogelijk gemaakt door een wetswijziging van 1 juli 2012. Door middel van deze regeling wil de overheid het aantal malafide uitzendbureaus terugdringen. Behalve dat de inlener onder bepaalde voorwaarden de inleners aansprakelijkheid geheel kan beperken door een beroep te doen op de disculpatieregeling inlenersaansprakelijkheid, is de inlener bij gebruik van een gecertificeerd uitzendbureau ook niet aansprakelijk voor eventueel onbetaald gebleven loon en vakantiegeld van de uitzendkracht. In het geval gebruik wordt gemaakt van een niet gecertificeerd uitzendbureau, kan de uitzendkracht ervoor kiezen om ofwelhet uitzendbureau ofwel de inlener aansprakelijk te stellen.

Gecertificeerde uitzendbureaus lijst of zoeken.

Checklist ter voorkoming van inlenersaansprakelijkheid.

Uitzendbureaus moeten zich uiteraard zoals alle ondernemingen in Nederland bij de Kamers van Koophandel registeren. Verder zullen overheidsinstanties als de Belastingdienst verplicht de Kamers van Koophandel te melden als zij merken dat een uitzendbureau niet of niet juist is geregistreerd. De Kamers van Koophandel geven op hun beurt de informatie over geregistreerde uitzendbureaus wekelijks door aan de Stichting Normering Arbeid (SNA), welke  stichting uitzendbureaus kan en zal benaderen om het certificaat (NEN 4400-1) aan te vragen. Deze (NEN 4400-1) norm stelt eisen aan de naleving van essentiële wet- en regelgeving en geeft aan dat het uitzendbureau zich houdt aan een systeem van periodieke keuring. De gecertificeerde uitzendbureaus worden in het register van de SNA opgenomen, dat bedrijven online kunnen inzien, zodat die bij twijfel kunnen nagaan of zij te maken hebben met een bonafide uitzendbureau.

Verder wil de overheid de registratie van uitzendbureaus bij de Kamers van Koophandel verder verbeteren en met name het gebruik van de informatie daaruit. De Arbeidsinspectie en de Belastingdienst kunnen informatie over niet-geregistreerde of niet-gecertificeerde uitzendbureaus gebruiken bij hun risicoanalyse. De Arbeidsinspectie zal jaarlijks tenminste 350 controles uitvoeren in de uitzendsector. De Belastingdienst neemt de informatie mee in het toezichtsplan.

Door op de volgende link te klikken kunt u via de site van normering arbeid.nl zoeken naar gecertificeerde uitzendbureaus, waarmede u indien u verder aan bepaalde voorwaarden voldoet onder omstandigheden inlenersaansprakelijkheid kunt voorkomen. Daarna treft u de link voor de checklist aan van de stichting normering arbeid aan waar u ter voorkoming van inlenersaansprakelijkheid verder op dient te letten.

Gecertificeerde uitzendbureaus lijst of zoeken.

Checklist ter voorkoming van inlenersaansprakelijkheid.

Of ga terug naar onze pagina over de voorwaarden voor vrijwaring voor de inlenersaansprakelijkheid.