Ketenaansprakelijkheid wka

Ketenaansprakelijkheid wka

De aansprakelijkstelling op grond van de ketenaansprakelijkheid wka wordt door de fiscus vaak te hoog berekend. Heeft u problemen met de belastingdienst op grond van de bovenstaande regeling, neem dan contact om met:

b.randag@valkenpoort.nl

Ketenaansprakelijkheid en anoniementarief

Veel ondernemers worden op een gegeven moment onaangenaam verrast door een aansprakelijkstelling van de belastingdienst op grond van de inlenersaansprakelijkheid of ketenaansprakelijkheid. Een misverstand is dat de inlener of aannemer een aansprakelijkstelling geheel kan voorkomen, door verklaringen van goed betalingsgedrag en/of stortingen op de G rekening of onder de belastingdienst.

Indien de belastingdienst bij het vaststellen van de naheffingsaanslagen loonheffingen het anoniementarief hanteert (52%) omdat de (loon)administratie van de onderaannemer of uitlener niet op orde is, zal in nagenoeg alle gevallen sprake zijn van aanzienlijk te lage stortingen op de G- rekeningen of onder de belastingdienst. Dit wil niet zeggen dat de berekeningen waarop de belastingdienst de naheffingsaanslagen en vervolgens de aansprakelijkstelling hanteert correct zijn. Vaak baseert de belastingdienst de berekening van de naheffingsaanslagen op te hoge uurtarieven van de werknemers, waardoor de naheffingsaanslagen te hoog uitpakken.

Doelstelling fiscus Wet Ketenaansprakelijkheid

Met de Wet Keten Aansprakelijkheidsregeling (WKA) tracht de fiscus te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken in het geval van de uitbesteding van werk door te lage afdrachten loonheffingen of in het geheel geen afdrachten loonheffingen te verrichten.

Ingevolge de ketenaansprakelijkheidsregeling is de aannemer van een werk aansprakelijk voor de loonheffingen die zijn onderaannemer in verband met (een deel van) het werk moet afdragen. Op zijn beurt kan de onderaannemer (een deel van) het werk dat aan hem is uitbesteed, aan een ander uitbesteden. Zo kan een keten ontstaan van (onder)aannemers die allen betrokken zijn bij de uitvoering van een werk. De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt elke schakel in de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels.

Storting op G rekening of onder de belastingdienst

Om het risico van aansprakelijkheid te beperken, kan de onderaannemer een geblokkeerde rekening (g-rekening) openen. De aannemer stort op deze g-rekening bedragen die overeenkomen met de loonheffingen die de onderaannemer in verband met het werk moet afdragen. De aannemer kan dat deel van het factuurbedrag ook rechtstreeks storten op een speciaal rekeningnummer bij de Belastingdienst.

Zie voor meer informatie:

kamer van koophandel

belastingdienst